قوانین و مقررات

قوانین و مقررات طرح کار در منزل

۱_ شرکت متعهد می باشد که طبق تاریخ های اعلام شده آموزش های لازم و مواد اولیه و طبق معیار های مشروح در متن حق الزحمه متقاضی را پرداخت نماید.
۲_ در صورتی که هنر جو بعد از ارسال بسته آموزش و مواد اولیه شاخه خود را تغیر دهد می بایست هزینه مجددبابت آموزش پرداخت نماید .
۳٫ کیفیت و کمیت و تعیین قیمت به عهده شرکت می باشد و متقاضی می بایست طبق قوانین و چهارچوب شرکت عمل نماید. بدیهی می باشد برای جلوگیری از حدر رفتن مواد خام در اولین همکاری ها تعداد ( کمیت ) کمتری به متقاضی سفارش داده شود .
۴_ تهیه مواد خام اولین مرتبه ساخت اجناس سفارش داده شده به عهده متقاضی می باشد که در صورتی که از شرکت یا خارج از شرکت تهیه نمایند در زمان تحویل سفارشات و رعایت اصول و چهارچوب ساخت طبق فاکتور هزینه مواد اولیه نیز پرداخت میگردد .
۵_ تهیه اجناس نموده کار به عهده متقاضی می باشد و میتواند از شرکت یا خارج از شرکت تهیه نماید .
۶_ تهیه ابزار کار ( مواردی غیر مواد خام اولیه ) به عهده متقاضی می باشد .
۷_ .هزینه آموزش ……تومن می باشد که با انجام اولین مرتبه سفارش و رعایت اصول و چهارب کالای مورد سفارش عودت داده می شود .

۸_.متقاضی می بایست مبلغی به اندازه ارزش مواد خام اولیه دریافتی به عنوان ضمانت انجام سفارش پرداخت نماید و یا به میزان دو برابر آن سفته با ضامن معتبر (کارمند کسر از حقوق) در اختیار شرکت قرارداد .

۹_ متقاضی مکلف می باشد سفارشات را با معیار های اعلام شده و در زمان اعلام شده به شرکت تحویل نماید در غیر اینصورت شرکت هیچ یک از سفارشات را تحویل نمی گیرد و بدیهی است هیچ حق الزحمه ای و هیچ هزینه مواد خام اولیه (طبق فاکتور ) به متقاضی پرداخت نخواهد و مسئولیت تحویل به موقع سفارشات به عهده مشتری می باشد .
۱۰٫ سفارشات می بایست تمیز ، دقیق و ۱۰۰ درصد مطابق اصول و معیار ها و آیتم های اعلام شده باشد در در غیر اینصورت شرکت هیچ یک از سفارشات را تحویل نمی گیرد و بدیعی است هیچ حق الزحمه ای و هیچ هزینه مواد خام اولیه (طبق فاکتور ) به متقاضی پرداخت نخواهد.

۱۲_.مرجه تایید و ارزیابی سفارشات ارائه شده به متقاضی شرکت /ادمین شکایات که در سایت مشخص شده می باشد و درصورت عدم تایید ایشان سفارشات بی ارزش تلقی می شود و بدیهی است در اینصورت شرکت هیچ یک از سفارشات را تحویل نمی گیرد و بدیعی است هیچ حق الزحمه ای و هیچ هزینه مواد خام اولیه (طبق فاکتور ) به متقاضی پرداخت نخواهد.
۱۳_. شرکت می تواند در هر زمان و مرحله از انجام کار بدون و با تشخیص خود از ادامه همکاری با متقاضی صرف نظر نماید.
۱۴_.تاریخ ثبت نام از منظر شرکت از لحظه واریز وجه به کارت شماره ۶۰۶۳۷۳۱۰۶۴۳۹۲۸۴۹ بانک قرض الحصنه مهر و ارایه فیش پرداخت در تلگرام یا واتس آپ شماره تلفن ۰۹۹۱۰۲۱۲۳۰۹ می باشد .

۱۵٫پس از واریز وجه و ارسال لوازم و در صورت انصراف متقاضی از ادامه همکاری شرکت هیچ هزینه ای را به متقاضی پرداخت نخواهد کرد .
۱۶٫درصورتی که متقاضی بیشتر از ۸ روز سفارش را ارسال نکند شرکت میتواند با او قطع همکاری نماید.
۱۷٫ در صورت بروز هر گونه مشکل و یا شکایت در متن قرارداد طرفین می بایست ابتدا مشکلات را با مراجعه با داوری حل و فضل نمایند و داور مرضی طرفین ادمین شکایات می باشد .
۱۸_ مدت زمان سفارش کار حداکثر ۴۵ روز کاری بعد از ثبت نام متقاضی میباشد.
۱۹_ واریز وجه به منزله قبول قوانین سایت می باشد.